Yapılarda Neden Çelik Malzeme Kullanmalıyız
Yapılarda Neden Çelik Malzeme Kullanmalıyız

Yapılarda Neden Çelik Malzeme Kullanmalıyız

 • Çelik malzeme betona göre daha homojen yapıdadır.
 • İmalatı kontrol altında yapıldığı için güvenlik katsayısı küçüktür. 
 • Çelik malzeme elastisite modulü (2.100.000 kg/cm2), ahşaptan ortalama 20,
  betondan ortalama 10 kat daha büyüktür. 
 • Yüksek dayanımı nedeniyle malzeme gideri azdır. 
 • Malzemenin azlığına paralel olarak yapı ağırlığı düşmekte ve sonuçta yapıya daha düşük bir
  kesme kuvveti etkimektedir. Buda daha düşük bir deprem yükü anlamına gelmektedir. Ayrıca elastisite modülünün yüksek olması nedeniyle eğilme rijitliğinin etkin olduğu yerlerde
  uygun sonuçlar almak mümkündür. 
 • Özellikle deprem riski altındaki ülkelerde yapılan yapılarda çelik malzeme ile tasarıma sık rastlanmaktadır.
 • Çelik malzeme ile yapılmış sistemler diğer malzemelerle yapılmış sistemlere göre daha esnektir. 
  Diğer bir deyiş ile deprem enerjisini yutma kapasitesi daha yüksektir.
 • Çekme ve basınç mukavemetlri eşittir. Bu nedenle çekme mukavemeti daha düşük malzemelerle yapılamayan sistemler için iyi bir çözümdür. 
 • Şantiyede yada atelyede imalatı gerçekleştirilen elemanaların montajı hızlıdır. Diğer yapı sistemlerinde olduğu gibi hava koşulları ekstrem koşullar hariç önem kazanmaksızın montaj devam edebilir. Bu nedenle inşaat süresi kısadır. 
 • Malzeme israfı düşüktür. 
 • Yapının herhangi bir neden ile sökülmesi gerekliliğinde işlem hızlı olacaktır. Sökülen  sistem başka bir yerde çok az kayıpla tekrar aynı malzemelerle inşa edilebilir. 
 • Büyük açıklıkların olduğu sistemlerde diğer yapı malzemeleri ile geçilemeyen mesafeler  çelik ile rahatlıkla geçilebilmektedir. 
 • Yapının inşaa edileceği yükseklik ve bazı yapı sistemleri dışında doğru ve iyi yapılmış  bir tasarımda iskele gereksinimi duyulmadan montaj yapılabilir.